Практичний психолог

Бруєвич Юлія Іванівна

Освіта:

1. Лохвицьке медичне училище, 1987 рік.

2. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2012 рік.

 

Життєве кредо: «У всьому, що відбувається, потрібно шукати плюси і вони обов’язково знайдуться».

 

Професійне кредо: «Не має поганих дітей – є байдужі дорослі»

 

Проблема, над якою працює психологічна служба: «Формування та розвиток індивідуальних особливостей кожної дитини, допомога їй у виробленні свідомого ставлення до майбутнього життя»

 

Метою діяльності практичного психолога є забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку учасників навчально-виховного процесу, формування професійно орієнтованої особистості, що здатна будувати власну стратегію професійної життєдіяльності за умови збереження психологічного здоров’я.

Організація діяльності психологічної служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами і здійснюється на основі законів та інших нормативно-правових документів України.

 

Нормативно-правові документи, що регулюють роботу практичного психолога:

 • Конституція України;
 • Декларація прав людини;
 • Конвенція про права дитини;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
 • Етичний кодекс психолога (прийнятий на І установчому з’їзді Товариства психологів України 20.12.1990р. в м. Києві);
 • Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999р. №127 (у редакції наказу МОНУ від 02.07.2009р. №616);
 • Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691;
 • Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.01.2001р. №330;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014р. №1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000р. №1/9-352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України»;
 • норми часу на роботи, що виконуються практичними психологами (соціальними педагогами) системи освіти, які розроблені та апробовані Національним центром продуктивності Міністерства праці України і затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1995р. №339;
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006р. №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2007р. №1/9-479 «Про нормативи чисельності практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2000р. №109 «Про тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога)»;
 • інші нормативні і методичні матеріали Міністерства освіти і науки України, обласних та міських ланок освіти.

Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами, які мають вищу спеціальну освіту без вимог до стажу педагогічної роботи (п.1.4. Положення про психологічну службу, ст.21, 22 Закон України «Про освіту»):

 • практичний психолог – психологічну зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія»;

Завданнями діяльності практичного психолога професійно-технічного училища №27 м. Лохвиця є:

 • забезпечення якості і доступності психологічних послуг учням, батькам та співпрацівникам училища;
 • підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психологічна допомога учням та співробітникам навчального закладу в кризових та стресових ситуаціях, попередження процесів дезадаптації, в тому числі і девіантної поведінки серед осіб, що навчаються;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і професійного саморозвитку;
 • формування навичок психічної саморегуляції.

Практичний психолог працює для учнів, викладачів та співробітників Професійно-технічного училища №27 м. Лохвиця